Stärk Familjedaghemmens ställning!

I Klippan har vi ett antal familjer som valt att under sina barns första levnadsår ge förutsättningar för en trygg, lugn och harmonisk uppväxtmiljö genom att låta barnen vara i familjedaghem sk. "Pedagogisk Omsorg".

Deras val är grundade på ställningstagande bland annat utifrån känsla men också utifrån evidensbaserade resultat som klart visar att en del barn i åldern 0 – 3 år mår bättre av att inte vara i förskolornas stressiga miljöer med stim och stoj runt sig. Denna miljö passar inte alla.

Vi understryker kraftigt vikten av valmöjligheten för föräldrar att låta barn få vara i familjedaghem. Detta av samma skäl som att få vara hemma hos sina barn i ålder 0-3 år så länge som möjligt. Det är inte alla som passar in i en förskola i den åldern. Som tidigare nämnts så är det dessutom vetenskapligt bevisat.

Jag är dessutom övertygad om att vissa "bokstavskombinationer" kan utvecklas i en stressig miljö.

Det framhålls ofta att familjedaghemmen saknar pedagogisk utbildning vilket säkert kan variera. Vi måste därför också ge familjedaghemmen bättre stöd och utbildning. Våra förskolelärare gör ett fantastiskt bra arbete, vilket jag själv upplever genom barnbarnen, men valfriheten måste få gälla.

Vi måste ge denna personalkategori viss förskollärararutbildning om de inte redan har det.
 

I moderaternas valmanifest inför mandat perioden 2019-2022 lyfter vi tydligt fram följande.

Enligt lag skall det finnas denna möjlighet för de som så önskar.

Vår uppgift blir nu att se till att detta alternativ görs allmänt känt för den som söker barnomsorg.