Facklig bakgrund:

Jag har varit fackligt aktiv sedan 1976 då jag antog utmaningen från "moderata tjänstemannarådet" att inte låta (s) ensamma regera på den "fackliga planhalvan".

Detta resulterade i flera års fackligt arbete inom officersföreningen både på F18 i Tullinge och F5 Ljungbyhed men även på central nivå bl a två år som förbundsordförande i dåvarande Officerarnas Riksförbund. Under åren 1994-1995 var jag också ersättare i TCO styrelse under Björn Rosengrens ledning.

Efter sammanslagningen av Officerarnas Riksförbund (TCO) och Svenska Officersförbundet (SACO) 1995 valde jag att enbart vara aktiv på det lokala planet på F5 Ljungbyhed och sedan på F10 Ängelholm.

2001 blev jag åter centralt engagerad i det nya förbundet (Officersförbundet) som 1.vice förbundsordförande fram till november 2005.